Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Regulaminy arrow Regulamin współzawodnictwa lotowego o mistrzostwo Polski w roku 2007 Header Pic
Header Pic
Menu główne
Start
Wyniki lotów-stare 2011
Galeria
Regulaminy
Zarząd
Plany lotów
Komunikaty
Linki
Napisz do nas
Wyniki lotów 2010-stare
Archiwum lotów
Wyniki lotów 2010-młode
Logowanie
Gadu-Gadu
4197951
Webmaster: Mariusz LaskoWebmaster: Mariusz Lasko4062734
Webmaster: Mariusz Lasko
Pogoda
pogoda

Mapka pochodzi ze strony:
www.superexpress.pl
Źródło "AURA"
Gościmy


Regulamin współzawodnictwa lotowego o mistrzostwo Polski w roku 2007 PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
31.08.2007.
§1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim na dystansach lotowych określonych w kategoriach:
- Kat. A – krótki dystans;
- Kat. B – średni dystans;
- Kat. C – długi dystans;
- Kat. M – Maraton
- GMP – Generalne Mistrzostwo Polski;
- Mł. – mistrzostwo gołębi młodych.
uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.

§2
Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym Oddziale w terminie ustalonym przez zarząd Oddziału każdego roku spis gołębi dorosłych w ilości 50 sztuk. W terminie do 15 kwietnia każdego roku Oddziały przysyłają spis do Okręgu. Zarządy Okręgów przesyłają w terminie do 30 kwietnia te spisy do Zarządu Głównego wraz z planami lotów poszczególnych Oddziałów.
W mistrzostwie gołębi młodych hodowca składa w macierzystym Oddziale w terminie do 31 lipca każdego roku spis gołębi młodych w ilości 50 sztuk. Zarząd Oddziału złoży wymienione spisy w Zarządzie Okręgu wraz z planami lotów przed pierwszym lotem mistrzowskim.

§3
Plan lotów gołębi dorosłych powinien zawierać maksymalnie 16 lotów z podziałem na kategorie:
Kat. A – loty z odległości: 100 – 350 km – max. 9 lotów;
Kat. B – loty z odległości: 300 – 600 km – max. 9 lotów;
Kat. C – loty powyżej 500 km – max. 9 lotów;
Kat. M – loty powyżej 800 km – max. 9 lotów.
Zdobyty konkurs przez gołębia może być zaliczony tylko do jednej Kategorii.
§4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XIII
pkt 2 Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP, pod warunkiem że:
- w lotach zaliczanych do Kategorii A, B, C bierze udział min. 20 hodowców i wkładanych jest min. 250 sztuk gołębi,
- w lotach zaliczanych do Kategorii Maraton bierze udział min. 50 hodowców i wkładanych jest min. 250 sztuk gołębi.

§5
Kategoria Młode – plan lotów powinien maksymalnie zawierać 4 loty o kilometrażu 100 – 350 km (Kat. A). Listę konkursową sporządzają wyłącznie Oddziały lub Sekcje w których bierze udział minimum 20 hodowców wkładając na lot minimum 250 sztuk gołębi.

§6
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20% gołębi startujących w danym locie.


§7
Po zakończonych lotach objętych planem lotów tego współzawodnictwa hodowca zgłasza najszybsze gołębie w następujących kategoriach:
Kat. A – 4 gołębie po 5 konkursów w lotach 100 – 350 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 750 km.
Kat. B – 4 gołębie po 4 konkursy w lotach 300 – 600 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 km.
Kat. C – 3 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 500 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1650 km.
Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 800 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1600 km
Kat. Młode – 5 gołębi po 3 konkursy. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 450 km.

O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski w Kat. A, B, C, Maraton i Młode decyduje suma wykładnika wydajności lotowej gołębia (coefficjentów) uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do współzawodnictwa. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

Kategoria GMP – 4 gołębie po 8 konkursów, i tak:
3 konkursy w Kat. A. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 450 km;
2 konkursy w Kat. B. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 700km;
2 konkursy w Kat. C. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1100 km;
1 konkurs w Kat. M z lotów powyżej 800 km.
O kolejności lokat na liście w GMP decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach. Maksymalne punkty w Kat. A – 20 pkt, w Kat. B – 40 pkt, w Kat. C – 65 pkt,
Kat. M – 90 pkt.
Maksymalna punktacja dla całej drużyny wynosi 1440 pkt. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

§8
Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski w lotach gołębi dorosłych i młodych uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi.

§9
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie przez hodowców, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowo-zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe, protokół z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia każdego roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze kolejno dla każdej kategorii i wraz z dokumentacją lotową przekażą je do Regionów Lotowych w terminie do 30 września. Regiony po kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze dla każdej z kategorii i wraz z pełną dokumentacją lotową dotyczącą 5 najlepszych hodowców w każdej kategorii w terminie do 20 października przekażą do biura Zarządu Głównego PZHGP z siedzibą w Chorzowie.

§10
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie:
W kat. A – 3 mistrzów i 100 przodowników;
W kat. B – 3 mistrzów i 100 przodowników;
W kat. C – 3 mistrzów i 100 przodowników;
W kat. M – 3 mistrzów i 100 przodowników;
W kat. GMP – 3 mistrzów i 300 przodowników;
W kat. Młode – 3 mistrzów i 100 przodowników.

Mistrzowie wszystkich kategorii otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.
Dodatkowe informacje dotyczące zaliczenia wyników z list sekcyjnych:
- sporządzenie list konkursowych sekcyjnych z lotów do 350 km zatwierdził Zarząd Główny PZHGP w dniu 25.11.2006 roku. W tym celu dokonano zmiany przepisów w Regulaminie Lotowo – Zegarowym w Rozdz. XIII pkt. 2, który aktualnie brzmi „ listy konkursowe sporządzają wyłącznie Oddziały PZHGP a z lotów powyżej 800 km mogą także sporządzać Rejony lub Okręgi, z lotów do 350 km mogą być sporządzone listy sekcyjne”.
Rozdz. XIV pkt. 2 aktualnie brzmi : „przyjmowanie gołębi na wystawy odbywa się na podstawie list sekcyjnych, oddziałowych, rejonowych i okręgowych zgodnie z Rozdz. XIII pkt.2 niniejszego regulaminu.
Z powyższego wynika, że listy konkursowe sekcyjne z lotów do 350 km – wykazane na nich konkursy biorą udział w współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski wg coeficjentów,
a także w wystawach w kategorii A i B wg punktacji w systemie szwajcarskim natomiast w kategorii D wg coeficjentów.
Hodowca do współzawodnictwa o Mistrzostwo Polski i wystaw w kategorii A i B może wybierać sobie konkurs zdobyty przez gołębia z tej listy na której ma lepszy wynik np.
w kategorii A mogą być 3 konkursy z listy oddziałowej i 2 konkursy z listy sekcyjnej itp.
Aby spełnić warunki sporządzania list konkursowych sekcyjnych małe sekcje na wniosek swoich członków za zgodą Zarząd Oddziału mogą się łączyć w jedną nową sekcję. Wówczas należy dokonać wyboru wspólnego Zarządu Sekcji oraz obrać nazwę Sekcji.
Łączenie się 2 lub 3 sekcji w jedną nie powoduje likwidacji istniejących punktów wkładań i otwarcia zegarów. Za zgodą Zarządu Oddziału punkty wkładań i otwarcia zegarów pozostają bez zmian.
Zarządy Oddziałów które nie podejmą uchwały o sporządzaniu list konkursowych sekcyjnych oraz Sekcje które nie spełniają limitu tworzenia list sekcyjnych, współzawodnictwo o Mistrzostwo Polski i wystaw sporządzają tylko na podstawie list Oddziałowych.


Chorzów, 25.11.2006 roku

Zmieniony ( 31.08.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Sonda
Jaką metodę lotowania stosujesz w swojej hodowli??
 
Di Stefano.jpg
Zegar
(c) Filmanleitungen
Licznik Odwiedzin

Header Pic
left unten right unten
© 2018 pzhgp jaworzyna śląska
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

W3C validiert