Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Regulaminy arrow Regulamin lotowo zegarowy Header Pic
Header Pic
Menu główne
Start
Wyniki lotów-stare 2011
Galeria
Regulaminy
Zarząd
Plany lotów
Komunikaty
Linki
Napisz do nas
Wyniki lotów 2010-stare
Archiwum lotów
Wyniki lotów 2010-młode
Logowanie
Gadu-Gadu
4197951
Webmaster: Mariusz LaskoWebmaster: Mariusz Lasko4062734
Webmaster: Mariusz Lasko
Pogoda
pogoda

Mapka pochodzi ze strony:
www.superexpress.pl
Źródło "AURA"
Gościmy


Regulamin lotowo zegarowy PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
31.08.2007.
Spis treści
Regulamin lotowo zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4


Rozdział XIII – Sporządzanie list konkursowych

1. Rachmistrzowie.
a. listy konkursowe sporządza rachmistrz wybrany przez Zarząd jednostki sporządzającej listy konkursowe,
b. Zarządy Oddziałów zobowiązane są do zgłoszenia swoich rachmistrzów w Zarządzie Okręgu, który prowadzi rejestr rachmistrzów,
c. w przypadku stwierdzenia, że rachmistrz sfałszował wyniki lotu lub współzawodnictwa na jakimkolwiek szczeblu bądź dostarczył do wyliczenia mistrzostw materiały niezgodne ze stanem faktycznym zostaje skreślony z listy rachmistrzów przez Zarząd Okręgu, a obliczenia i listy przez niego wykonane unieważnić. Wykonanie obliczeń zlecić innemu rachmistrzowi.
2. Listy konkursowe sporządzają wyłącznie Oddziały PZHGP, z lotu powyżej 800km mogą także sporządzać Rejony lub Okręgi, a z lotów do 350 km mogą być sporządzane listy Sekcyjne.
3. Warunkiem sporządzania samodzielnych list konkursowych jest włożenie na dany lot minimum 250 sztuk gołębi, a na lot powyżej 600 km minimum 150 sztuk.
4. Listy konkursowe sporządza się na podstawie materiałów źródłowych, którymi są :
a. lista startowo – zegarowa,
b. poświadczenie odlotu gołębi,
c. urzędowe pomiary odległości gołębników hodowców (współrzędne geograficzne).
5. Listę Konkursową układa się na podstawie wyliczonej szybkości gołębia, a w przypadkach, gdy szybkość lotu spada poniżej 750 m/min układanie listy konkursowej następuje na podstawie faktycznego czasu przylotu z uwzględnieniem różnic odległościowych w stosunku do średniej odległości lotu.
6. Szybkość lotu gołębia wylicza się w m/min do dwóch miejsc po przecinku.
7. O ile konkurs trwa dłużej niż 1 dobę z „czasu” lotu gołębia odlicza się pory nocne, które przyjmuje się :
a. przy lotach gołębi dorosłych od godz. 22°° - 4°°,
b. przy lotach gołębi młodych od godz. 21°° - 5°°,
przy stosowaniu w kraju czasu letniego
8. Konstatowane z jakichkolwiek przyczyn gołębie w czasie pory nocnej, jak w pkt7, zalicza się z czasem przylotu – 4:00:00, a w lotach gołębi młodych z czasem przylotu 5:00:00.
9. Oddziały mogą sporządzić listy konkursowe na bazie :
a. 1 : 5 tj. 20 % z wkładanych gołębi,
b. 1 : 4 tj. 25 % z wkładanych gołębi,
c. 1 : 3 tj. 33 % z wkładanych gołębi.
10. Ustalając ilość konkursów, końcówkę po przecinku zaokrągla się do pełnego konkursu.
11. Przy lotach katastroficznych listę konkursową zamyka się zgodnie z Rozdz. IX pkt. 12 niniejszego „Regulaminu”.
12. W przypadku, gdy lista konkursowa sporządzona jest na bazie 1 : 4 lub 1 : 3 obowiązkowo po konkursie kończącym bazę 1 : 5 musi być podkreślenie z napisem : „Koniec konkursu – baza 1 : 5”.
13. Zarządy Oddziałów w terminie 14 dni po odbytym locie zobowiązane są przesłać listę konkursową do Zarządu Okręgu podpisaną przez dwóch członków Zarządu oraz z opieczętowaną każdą stroną pieczęcią Oddziału. Hodowcy mają prawo do reklamacji błędnych wyników w terminie do 7 dni od dnia opublikowania listy konkursowej.
14. Zarządy Okręgów prowadzą rejestr list oddziałowych i przechowują je przez okres minimum 3 lat. Listy te stanowią podstawowy dokument świadczący o zdobyciu konkursu dla organizowanych przez Okręgi i Zarząd Główny PZHGP wystaw oraz mistrzostw Okręgu i Mistrzostw Polski.


Rozdział XIV – Wyliczanie mistrzostwa, serii i najlepszych lotników

1. Zasady wyliczania mistrzostwa Oddziału, Rejonu Lotowego, Okręgu i MP oraz serii z poszczególnych lotów określają Uchwały bądź regulaminy współzawodnictwa poszczególnych jednostek organizujących te współzawodnictwa.
2. Uchwały lub regulaminy w sprawie wyliczania mistrzostwa muszą być oparte na niniejszym „Regulaminie”, nie mogą być z nim sprzeczne, a ustalenia współzawodnictwa sformułowane ściśle, aby nie dopuścić do ich różnej interpretacji.
3. Przy wyliczaniu mistrzostwa, serii i najlepszych gołębi metodami, gdzie zlicza się punkty stałe za odległość – punkty stałe ustala organizator lotu, przez podanie w planie lotów.
4. Organizator lotów zobowiązany jest do opracowania takiego planu lotów, który zapewni wszystkim członkom udział w mistrzostwach jednostek wyższej rangi.


Rozdział XV – Uprawnienie Zarządu Oddziału w sprawie zawieszenia członków Oddziału, za dokonane wykroczenia przez hodowcę w lotach

1. Na hodowcę, którego działalność jest sprzeczna z obowiązującym Regulaminem Lotowo-Zegarowym Zarząd Oddziału zgodnie z §55 ust. 11 Statutu PZHGP kieruje pozew (oskarżenie) do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o naruszeniu przepisów.
2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału, uprawnionych do głosowania.


Rozdział XVI – Przepisy końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Lotowo – Zegarowego są do bezwzględnego stosowania przez wszystkie jednostki organizacyjne PZHGP.
2. Przyjmowanie gołębi na wystawy wszystkich szczebli odbywa się na podstawie list sekcyjnych, oddziałowych, rejonowych i okręgowych, sporządzonych zgodnie z Rozdz. XIII pkt 2 niniejszego regulaminu.
3. Zarządy jednostek organizacyjnych na podstawie podjętych uchwał mają prawo wydawania pisemnych upoważnień powołanym przedstawicielom do kontrolowania wkładania gołębi, ich przylotu i konstatowania, odbioru zegarów oraz obecności gołębi konstatowanych w gołębniku hodowcy. Kontrola dotyczy gołębi a nie gołębnika, a przy ESK montażu anten.
4. W razie odmowy przeprowadzenia kontroli w stosunku do jednostek organizacyjnych zostaną wyciągnięte sankcje Statutowe, a w stosunku do hodowcy sankcją jest pozbawienie wyników z danego lotu oraz skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej.
5. Główna Komisja Lotowa przedstawia wzory poprawnego zapisu obrączki rodowej. I tak przy zachowaniu maksimum 15-to znakowego zapisu obrączki :
a. Nowe obrączki rodowe z oznaczeniem numeru identyfikacyjnego Oddziału powinny być zapisane w kolejności :
- Oznaczenie państwa (PL, DV, CZ ...)
- Numer Oddziału (z poprzedzającym zerem jako wyróżnikiem numeracji)
- Rocznik (zawsze 2 cyfry)
- Numer kolejny gołębia
Np. PL-0123-01-1234
b. Jeżeli ze względu na numer kolejny gołębia zapis nie mieści się w 15-tu znakach, wtedy pominąć należy kreskę pomiędzy oznaczeniem państwa (PL, DV ...) i numerem Oddziału (zachowując poprzedzające numer Oddziału zero)
Np. PL0123-01-12345
c. Stare obrączki rodowe z numerami Okręgów powinny być zapisane w kolejności :
- Oznaczenie państwa (RP, PL ...)
- Numer Okręgu (zawsze 2 cyfry)
- Rocznik (zawsze 2 cyfry)
- Numer kolejny gołębia
Np. PL-01-96-123456
d. W przypadku obrączek rodowych specjalnych (np. DERBY) po oznaczeniu państwa zapisać ustalony symbol obrączki specjalnej
Np. PL-DE-00-123456
e. Obrączki nie zawierające numeru Oddziału, czy Okręgu powinny być zapisywane w kolejności :
- Oznaczenie państwa
- Rocznik (zawsze 2 cyfry)
- Numer kolejny gołębia
Np. BELG-01-1234567.
6. Dokumenty źródłowe dotyczące działalności lotowej, takie jak: spisy gołębi, listy startowo – zegarowe, taśmy zegarowe, protokoły nastawienia i otwierania zegarów, listy konkursowe, potwierdzenie odlotów itp. należy przechowywać w jednostkach organizujących loty przez okres 2-ch lat.
7. Niniejszy Regulamin Lotowo – Zegarowy wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj.
25 listopad 2006 roku.
Załącznik do rozdziału XII Regulaminu lotowo – zegarowego

WERSJA 1 WERSJA 2

Rys. 1
Rys. 2

Rys. 3
UWAGA :
-Rysunki dostępne są na razie w Regulaminie Lotowo-Zegarowym drukowanym przez ZG PZHGP.

-Do Regulaminu Lotowo-Zegarowego dołączono interpretację wybranych zagadnień przez Główną Komisję Lotową i Główną Komisję Statutowo-Regulaminową przy ZG PZHGP :

WKŁADANIE GOŁEBI NA LOTY, LISTY STARTOWO-ZEGAROWE

NASTAWIANIE ZEGARÓW, KONSTATOWANIE GOŁĘBI

OTWIERANIE ZEGARÓW, PRZYPADKI UNIEWAŻNIENIA ZEGARA
Zmieniony ( 31.08.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Sonda
Jaką metodę lotowania stosujesz w swojej hodowli??
 
Di Stefano.jpg
Zegar
(c) Filmanleitungen
Licznik Odwiedzin

Header Pic
left unten right unten
© 2018 pzhgp jaworzyna śląska
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

W3C validiert